Την παρούσα ιστοσελίδα www.gold-line.gr διαχειρίζεται η εταιρεία μας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα τον Πειραιά, Γρ.Λαμπράκη αρ.76, με ΑΦΜ: 157470405, ΔΟΥ: Α Πειραιά, (εφεξής: «Gold Line») ΓΕΜΗ: 160101108000. Η Gold Line διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, την εναρμόνισή της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής). Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε τους παρόντες όρους χρήσης τακτικά, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Εταιρικών Εμπορικών Συναλλαγών.

Η GOLD LINE ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (και τα προϊόντα που εμπορεύεται στην ιστοσελίδα της) απευθύνεται σε πελάτες χονδρικής και λιανικής και τελικούς καταναλωτές, ιδιώτες ή εταιρείες. Για το σκοπό ο αγοραστής δηλώνει κάθε φορά πριν την παραγγελία του την επαγγελματική ή μη ιδιότητά του υπό την οποία πραγματοποιεί την εκάστοτε παραγγελία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει μονομερώς και να μην διεκπεραιώνει παραγγελίες που θεωρούνται δόλιες και σκοπό έχουν να πλήξουν με οποιοδήποτε τρόπο την επαγγελματική φήμη της εταιρείας και την αποκλειστική προέλευση των προϊόντων της από την ίδια.

Σκοπός

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης σκοπό έχουν την ενημέρωση του εκάστοτε αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο πωλητής (εφεξής «GOLD LINE ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» ή «ο πωλητής») διεκπεραιώνει την εκάστοτε παραγγελία, τον τρόπο που επεξεργάζεται τις πληροφορίες πώλησης και τον τρόπο εκτέλεσης της παράδοσης των προϊόντων που θα παραγγελθούν. Οι όροι αυτοί ισχύουν για όλες τις πωλήσεις προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο αγοραστής δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται τους όρους χρήσης πριν την ολοκλήρωση και υποβολή της παραγγελίας του.