Ο αγοραστής έχει προθεσμία 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από την πώληση και για επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία, χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του/της. Σε περίπτωση που η 14η ημέρα πέφτει σε Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε η προθεσμία επιμηκύνεται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης και άσκησης του δικαιώματος επιστροφής ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει:
– την επιστροφή του προϊόντος σε ένα κατάστημα και αλλαγή του με ένα άλλο προϊόν που πωλείται από την εταιρεία, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, ακόμα και άλλου είδους από αυτό που αγόρασε.
– να λάβει αποζημίωση ίση με το κόστος του επιστρεφόμενου προϊόντος, εφόσον η επιστροφή λάβει χώρα εντός της προθεσμίας των 14 ημερών
Το δικαίωμα της υπαναχώρησης/επιστροφής δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που είχαν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής. Επίσης ο αγοραστής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης από την πώληση/επιστροφής των προϊόντων για προϊόντα που δεν φέρουν ταινία ασφαλείας (π.χ προϊόντα περιποίησης ή make up). Περαιτέρω, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για προϊόντα που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του αγοραστή και κατά τις εξατομικευμένες ανάγκες και προδιαγραφές του, ή για προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί εργασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης ή για προϊόντα τα οποία λόγω της φύσης τους μετά την παράδοση είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία ή τα οποία έχουν υποστεί επεμβάσεις οποιουδήποτε είδους ή έχει μειωθεί η αξία τους για οποιονδήποτε λόγο που επήλθε μετά την παράδοσή τους στον αγοραστή.
Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή εκτός από την περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό κατά τον χρόνο της παράδοσής του στον αγοραστή.
Το προϊόν οφείλει να επιστρέψει στην εταιρεία (με τη μέθοδο αποστολής που θα επιλέξει ο αγοραστής και θα συνάδει με τις προδιαγραφές του προϊόντος) μέσα στην αποκλειστική προθεσμία