Για τους εγγεγραμμένους πελάτες μας υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας μέσα από το πίνακα ελέγχου του λογαριασμού. Θα πρέπει να έχει γίνει πρώτα εγγραφή και μετά να γίνει η καταχώρηση της παραγγελίας. Σε κάθε στάδιο της παραγγελίας θα αποστέλλεται ένα ενημερωτικό e-mail της νέας κατάστασης της παραγγελίας ανεξαρτήτως αν ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος ή έχει καταχωρήση τη παραγγελία ως επισκέπτης..